Vandskader

– Når tiden er vigtig

Vi tager os af alle opgaver i forbindelse med både vandskader og affugtning. Vi medbringer det rette udstyr, så du ikke selv skal tænke på noget.

Vandskader, affugtning, skybrud og stormskader

Når stormen rigtig tager fat, og skaden sker, er det godt, at der er professionelle fagfolk, som er klar til at tage over. Vi tager os nemlig af alle slags opgaver i forbindelse med vandskade, affugtning, skybrud og stormskader.

Behandling af vandskade

Når skaden er sket, hjælper vi dig med opsugning af vand, vask af vægge og gulve, desinficering, affugtning og fugtmåling. Vi gør os også den nødvændige afdækning for ikke at forværre situationen, og vi hjælper dig med sikringen af bygning og eventuelle løsøre samt indkvartering.

Vi påtager os også opgaver som fjernelse af træer i forbindelse med en stormskade eller anden ulykke.

En stor skade i hjemmet er for mange en ubehagelig oplevelse. Her står vi klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet, og vi hjælper dig igennem hele processen, så du ikke selv skal røre en finger og blot være sammen med dine nærmeste.

 

Vi udfører

Vi udfører al opstilling og efterfølgende afhentning af pumpe, affugtere, vandsugere og lignende, og laver altid et korrekt tilsyn med affugtere.

Vi sikrer og afdækker din bygning for yderligere skade, sikrer løsører, fikser dit tag efter skaden er sket, og får det opmagasineret og eventuelt også tørret, så dine ting lider så minimal skade som muligt.

Derudover sørger vi også for genhusning ved hjælp af vores samarbejdspartnere, hvis dit hus er ubeboeligt.

Vi har altid professionelle fagfolk på opgaverne, og uanset om det gælder dit indbo eller andre værdier, håndterer vi dette på den mest proffesionelle måde igennem hele skadeforløbet, så du kan føle dig i trygge hænder.

Vi udfører

Vi udfører al opstilling og efterfølgende afhentning af pumpe, affugtere, vandsugere og lignende, og laver altid et korrekt tilsyn med affugtere.

Vi sikrer og afdækker din bygning for yderligere skade, sikrer løsører, fikser dit tag efter skaden er sket, og får det opmagasineret og eventuelt også tørret, så dine ting lider så minimal skade som muligt.

Derudover sørger vi også for genhusning ved hjælp af vores samarbejdspartnere, hvis dit hus er ubeboeligt.

Vi har altid professionelle fagfolk på opgaverne, og uanset om det gælder dit indbo eller andre værdier, håndterer vi dette på den mest proffesionelle måde igennem hele skadeforløbet, så du kan føle dig i trygge hænder.

Anmeld din skade her