Tørisblæsning

Dansk Industri & Skadeservice tilbyder professionelt hjælp til afrensning af overflader med tørisblæsning. Dry Ise Blasting eller tørisblæsning er én af de nyeste og mest effektive metoder til afrensning af skimmelsvampeinficerede områder i bygninger.

Tørisblæsning


Tørisblæsning gør det muligt at afrense bygningsoverflader for skimmelsvampeangreb, uden brug af kemikalier. Andres alternativer til tørisblæsning er ofte at fjerne hele bygningsdele, eller bruge meget skrappe kemikalier. Hvis de bærende konstruktioner skal fjernes, indebærer dette normalt en totalrenovering eller nedrivning af bygningen. Med tørisblæsning kan skimmelsvamp på alle tilgængelige materiale overflader renses, og det er muligt at bevare og genanvende de vigtigste bygningsdele og installationer.Hvad er tørisblæsning?


Tørisblæsning er en revolutionerende blæsemetode, der benytter små kompakte tørispiller som blæsemiddel. Disse tørispiller accelereres i en trykluftstrøm, som det kendes fra traditionelle blæsemetoder. Tørisblæsning erstatter højttryksspuling og andre traditionelle blæsemetoder der benytter sig af blæsemidler som f.eks. sang, glas og plast.

Også et utal af andre rensemetoder, der involverer brug af sundhedsskadelige kemikalier, opløsningsmidler med mere kan med fordel erstattes af tørisblæsning.

Den voldsomme kuldepåvirkning fra tørisen (-79 C) gør, at meget af den opvoksede skimmelsvamp slås ihjel. Samtidig bevirker de små tøriskorn, at den afrensede overflade efterfølgende er fuldstændig ren. Tørisblæsning kan anvendes på de fleste faste overflader så som træ og træbaserede plader, stål, beton og letbeton, tegl, maling og lak.

Vi benytter ikke tørisblæsning på porøse overfalder.


Miljømæssige fordele


Der er mange miljømæssige fordele ved at benytte tørisblæsning i dit hjem til fjernelse af skimmelsvamp, frem for andre kemikalier. Tøris er fuldstændig ugiftigt. Man slipper for forurenet vandudledning, som er tilfældet ved brug af vand og højtryksspuling. Evt. gift eller medicinrester kan suges eller fejes op og bortskaffes, som man ønsker, og der forekommer ingen dampe fra opløsningsmidler og lignende under rengøringen.


Tekniske fordele

 

Med forskellige stråledyser renses selv vanskeligt tilgængelige steder. Tørisblæsningssystemerne arbejder med meget høje rensehastigheder. Metoden er yderst skånsom mod materialeoverfladen, fordi man undgår slitage fra stålbørster, spartler og lignende. Vi sikre dermed at dit hjem står som det plejer efter vi er færdige med behandlingen.


Økonomiske fordele


Med tørisblæsning vil man ofte kunne rense en maskine, mens den er online, og dermed undgå demontering og efterfølgende montering. Dette er af stor økonomisk betydning, da driftstop enten kan undgås eller reduceres drastisk. Med tørisblæsning vil lønudgiften til rengøring og vedligehold ofte kunne reduceres til en brøkdel af det nuværende. Tørisen “frysetørrer” snavset, hvorved man ved hjælp af sugeaggregater fjerner snavset. Herefter fremtræder maskinen/emnet fuldstændig blankt og ren samtidig med, at eventuelle bakterier/mikrober normalt dør i kraft af den voldsomme kuldepåvirkning.

Hvad kan vi hjælpe med?

Sådan virker tørisblæsning

Fødevareproduktion

Rengøring af pakkeanlæg, produktionsanlæg og overflader i fødevareindustrien.

Overfladebehandling

Afrensning af udsugningsanlæg og cykloner, der for eksempel benyttes til pulverlakering.

Produktionsudstyr

Rensning af produktionsudstyr, hvor der både er plastik-, metal- og trædele, der skal afrenses.

Graffitirens

Afrensning af graffiti på både mursten, fliser, asfalt, træ og andre materialer.

– Når tiden er vigtig


Skade@dis.as

9712 0118


© copyright © 2022 | JVR Consult