Tørisblæsning

– Effektiv afrensning af skimmelsvamp

Dry Ise Blasting eller tørisblæsning er en ny metode til afrensning af skimmelsvampe inficerede områder i bygninger.

Tørisblæsning

Metoden gør det muligt at afrense bygningsoverflader for skimmelsvampeangreb uden brug af kemikalier. Alternativet til tørisblæsning er ofte at fjerne hele bygningsdele, eller bruge meget skrappe kemikalier. Hvis de bærende konstruktioner skal fjernes, indebærer dette normalt en totaltrenovering eller nedrivning af bygningen. Med tørisblæsning kan skimmelsvampe på alle tilgængelige materialeoverflader renses, og det er muligt at bevare og genanvende de vigtigste bygningsdele og installationer.

 

Hvad er tørisblæsning?

Tørisblæsning er en revolutionerende blæsemetode, der benytter små kompakte tørispiller som blæsemiddel. Disse tørispiller accelereres i en trykluftstrøm, som det kendes fra traditionelle blæsemetoder.

Tørisblæsning erstatter højttryksspuling og andre traditionelle blæsemetoder der benytter sig af blæsemidler som f.eks. sang, glas og plast.

Også et utal af andre rensemetoder, der involverer brug af sundhedsskadelige kemikalier, opløsningsmidler med mere kan med fordel erstattes af tørisblæsning.

Den voldsomme kuldepåvirkning fra tørisen (-79 C) gør, at meget af den opvoksede skimmelsvamp slås ihjel. Samtidig bevirker de små tøriskorn, at den afrensede overflade efterfølgende er fuldstændig ren.

Tørisblæsning kan anvendes på de fleste faste overflader så som træ og træbaserede plader, stål, beton og letbeton, tegl, maling og lak.

Det kan ikke anbefales at anvende tørisblæsning på porøse overflader

 

 

Miljømæssige fordele

Tøris er fuldstændig ugiftigt.

Man slipper for forurenet vandudledning, som er tilfældet ved brug af vand og højtryksspuling. Evt. gift eller medicinrester kan suges eller fejes op og bortskaffes, som man ønsker, og der forekommer ingen dampe fra opløsningsmidler og lignende under rengøringen.

Tekniske fordele

 

Med forskellige stråledyser renses selv vanskeligt tilgængelige steder.

Tørisblæsningssystemerne arbejder med meget høje rensehastigheder. Metoden er yderst skånsom mod materialeoverfladen, fordi man undgår slitage fra stålbørster, spartler og lignende.

Økonomiske fordele

Med tørisblæsning vil man ofte kunne rense en maskine, mens den er online, og dermed undgå demontering og efterfølgende montering.

Dette er af stor økonomisk betydning, da driftstop enten kan undgås eller reduceres draskisk. Med tørisblæsning vil lønudgiften til rengøring og vedligehold ofte kunne reduceres til en brøkdel af det nuværende. 

Tørisen “frysetørrer” snavset, hvorved man ved hjælp af sugeaggregater fjerner snavset.  Herefter fremtræder maskinen/emnet fuldstændig blankt og ren samtidig med, at eventuelle bakterier/mikrober normalt dør i kraft af den voldsomme kuldepåvirkning.

Skal du bruge arbejdskraft til industrirengøring?