Skimmelsvamp

– Når tiden er vigtig

Dansk Industri & Skadeservice har årelang erfaring i at afdække alle forhold, hvor skimmelsvamp finder sted.

Bekæmpelse af skimmelsvamp

Der findes mange tusinde forskellige arter af skimmelsvamp. Blandt disse er mange ganske harmløse, mens andre kan være stærkt generende og skabe indeklimaproblemer.

Vi tager os af hele forløbet. Helt fra den første inspektion af problemet til den afsluttende kvalitetskontrol af det udførte stykke arbejde. Vi udfører alt fra bygningsbesigtigelser i forbindelse med med råd og svamp, artsbestemmelse af råd og svamp af indsendte prøver, traditionelle såvel som alternative behandlingsmetoder i forbindelse med udbedring af råd/svamp til kvalitetssikring i forbindelse med skadeudbedring.

Ingen opgave er for stor eller for omfattende.

Skimmelsvampe

Skimmelsvamp opstår typisk på bygningsdele, hvor der har været fugt over en længere perioder.

Fugt i boligen skyldes ofte uhensigtsmæssige boligvaner, men der kan også være tale om fugt som følge af vandskader, kontruktionsfejl og mangelfuld ventilation. Her kan Dansk Industri & Skadeservice påtage sig alle opgaver, uanset hvordan skimmelsvampen er opstået, og forebygge problemet fremover.

Skimmelsvampe undersøgelser

En skimmelsvamp undersøgelse starter typisk med, at vi foretager en gennemgang af bygningen for at få afdækket, hvor skimmelsvampen er opstået i første omgang. Her udtager vi en masse materialeprøver, som undersøges på laboratorie, og til sidst laves en rapport som redegører for skadeomfanget samt et forslag til udbedringen af problemet.

Skimmelsvampe undersøgelser

En skimmelsvamp undersøgelse starter typisk med, at vi foretager en gennemgang af bygningen for at få afdækket, hvor skimmelsvampen er opstået i første omgang. Her udtager vi en masse materialeprøver, som undersøges på laboratorie, og til sidst laves en rapport som redegører for skadeomfanget samt et forslag til udbedringen af problemet.

Tørisblæsning – effektiv afrensning af skimmelsvamp

Ved bekæmpning og afrensning af skimmelsvamp benytter vi os hyppigst af tørisblæsning.

Denne metode gør det muligt at afrense stort set alle former for bygningsoverflader uden brug af kemikalier. Læs mere om brugen af tørisblæsning her.

Anmeld din skade her