Nyheder fra DIS Vest – september

Det er igen blevet tid til en nyhedsopdatering fra DIS Vest, og denne gang kan du læse mere om, hvad vi bruger hverdagen på med nye tiltag og nye muligheder. 

Velkommen til.

Covid 19

Som det fremgår af alle medier, så kæmper Danmark stadig med smittespredning af Covid 19.
I den anledning ønsker vi at sikre vores kunder tryghed, når de er i kontakt med os.

Vi møder derfor vores kunder iført mundbind, når vi kommunikerer med dem – indtil andet er aftalt. 

For at sikre at vores ansatte er tilpasse i deres arbejdssituation, bærer de ikke mundbind under udførelsen af deres arbejdsopgaver.

Fugtteknikstaben udvides 

Blandt vores kunder er der i højere grad kommet fokus på indeklime, fugt og skimmel.

For at kunne leve op til denne nye efterspørgsel har vi valgt at dedikere flere faste ressourcer til disse opgaver, og i den forbindelse har Karsten, Brian og Danny, som er kendte ansigter i DIS, fået dette som deres fokusområde. De har gennem de sidste år fået større og større viden omkring fugt – primært ved sidemandsoplæring af Carsten og Søren.

Martin er ny mand i DIS og skal primært passe Thy og Mors som fugttekniker og sanitør. Martins baggrund er tømrer og har derigennem haft med både forsikringsskader og fugtskader at gøre i mange år.

ny fugtteknikerafdeling

Og så til vejret og sommerens skybrud

Sommermånederne er historisk sæson for skybrud.

Vi har også haft en snært af det i juni måned, hvor Herning blev ramt og på få timer havde i over 30 skader – primært i kældre. 

Vi havde 6 kørehold på gaden, og inden vi kl. 3 om nattet kørte hjem, var alle skader besøgt, og der var ryddet op og affugtning var sat i gang. 

Den 18. august blev vi igen ramt af skybrud – og igen var Herning centrum for skaderne. Vi fik 60 skader i løbet af 4 timer. Vi havde 11 kørehold på gaden til kl. 3 om natten, og vi nåede rundt til alle skader og fik lavet skadestop.

Vi har mange evner men at minimere skybrudsskaber, det kan vi ikke. Det må Vorherre om. Vi kan minimere skadens omfang, men ikke antal. 

Dansk industri og skadeservice

Sommervejret bød også på nye vedligeholdelsesopgaver

Sommerens varme og tørvejr medvirkede til, at vi kunne udføre ventende vedligeholdelsesopgaver for flere boligselskaber.

Her blev det bl.a. muligt at imprægnering af gavl for beskyttelse mod vind og vejr.

Imprægnering af f.eks. en gavl hjælper med at forlænge gavlens holdbarhed i og med sandsynligheden for vandgennemtrængningen hermed formindskes. 

DIS Tømrer/maler har fået vokseværk

Vores tømrer-afdeling er i en rivende udvikling og vækst. Vi startede vores tømrer afdeling i 2012 og er i dag 7 tømrer og 1 maler. Vi har ansat 3 nye tømrer – og er dermed klar til endnu flere opgaver, som primært er etableringsopgaver efter både brand og vandskader, men også alle mulige andre opgaver som kommer ind – primært via vores netværk og partnere.

Dansk industri og skadeservice

Esbjerg afdeling

I dag slutter vi af med de lokale nyheder fra Esbjerg området. I fremtiden kan du nemlig finde DIS Vest i nye og større lokaler i Esbjerg.

I løbet af september holder vi også åbent hus i de lokaler, og vi glæder os meget til fremtiden med endnu flere muligheder i Esbjerg.

Ønsket om et godt efterår

Og så glæder vi os fortsat til at komme ud og løse opgaver i det danske land.

Med venlig hilsen

TEAM Dansk Industri & Skadeservice