Ventilationsrens

VENTILATIONSRENS

 

Rensning af ventilations kanaler har gennem en længere årrække været et nedprioteret område hos mange virksomheder, nybyggerier, kommunale institutioner og boligejendomme, resultatet heraf er tilstoppede og beskidte kanaler.

 

Dette kan medføre store problemer såsom råd og skimmelsvampe angreb, som derefter kan give dårlig indeklima med allergi, hovedpine, tør hoste samt irriterede slimhinder til følge. Desuden er der stor risiko for brandskader, da støv og fedt i kanalerne er meget let antændelige, og derfor let kan brede sig rundt i hele anlægget og ud i de forskellige lokaler i bygningen.

 

Til rensning af kanaler anvender vi roterende børster og trykluft drevne rensehoveder. Før man påbegynder rensningen af anlægget udarbejdes der en rapport som dokumenterer tilstanden på hele anlægget med digitale billeder.

 

Efter endt rensning, tages der billeder af de områder der er renset, så kunden har dokumentation for at arbejdet er udført med tilfredsstillende resultat.

SKADER & DØGNVAGT

 

Kontakt os døgnet rundt, så garanterer vi, at der inden 60 minutter er en af vores vagtbiler fremme på skadestedet.

 

Skulle vejrliget forhindre os i yde denne service, vil vi telefonisk vejlede jer til vi når frem.

Dansk Industri & Skadeservice Vest ApS

 

Nørresundby . Voerbjergvej 40 . 9400 Nørresundby

Hodsager . Yllebjergvej, Hodsager . 7490 Aulum

Esbjerg . Mådevej 53 . 6700 Esbjerg

 

Tlf. 9712 0118 . skade(a)dis.as